Albertus Pictor-kirchen

Almunge (Uppland)
Bromma (Stockholm)
Bälinge (Uppland)
Danmark (Uppland)
Dingtuna (Västmanland)
Ed (Uppland)
Floda (Sörmland)
Helga Trefaldighet (Uppsala)
Husby-Sjutolft (Uppland)
Håbo-Tibble (Uppland)
Härkeberga (Uppland)
Härnevi (Uppland)
Kalmar (Uppland)
Kumla (Västmanland)
Lid (Sörmland)
Nederluleå (Norrbotten)
Odensala (Uppland)
S Per (Uppsala)
Sala (Västmanland)
Sollentuna (Uppland)
Solna (Uppland)
Storkyrkan (Stockholm)
Torshälla (Sörmland)
Täby (Uppland)
Uppsala domkyrka (Uppland)
Vadsbro (Sörmland)
Vaksala (Uppland)
Vansö (Sörmland)
Vittinge (Uppland)
Vårdinge (Sörmland)
Vänge (Uppland)
Västerås domkyrka (Västmanland)
Yttergran (Uppland)
Ösmo (Sörmland)
Österunda (Uppland)
Övergran (Uppland)