Vi tackar:

Stiftelsen Lars Hiertas Minne för finansiellt stöd till hemsidan.

Berit Wallenbergs Stiftelse och Tyska ambassaden för ekonomiskt bidrag till framställningen av jubileumsbroschyren.

Sensus och Historiska museet för lån av lokal vid flera tillfällen.

Wendelin Müller-Wille för översättning av texter till tyska.